Mantrailing- tropienie użytkowe

Mantrailing, tzw tropienie użytkowe to forma pracy z psem, która wykorzystuje i rozwija potencjał psiego nosa.

Człowiek wraz ze swoim psem mają za zadanie znaleźć osobę zaginioną, na podstawie dotykanego przez nią przedmiotu.

Celem kursu jest zapoznanie z podstawami tropienia użytkowego i nabycie umiejętności niezbędnych do samodzielnych ćwiczeń ze swoim psem.

W ramach kursu odbywa się spotkanie teoretyczne poświęcone podstawowej wiedzy: cele tropienia użytkowego, metoda pracy, budowanie motywacji, nagradzanie psa, pozorowanie innym uczestnikom treningu, potrzebny sprzęt.

Kurs obejmuje następujące umiejętności przewodnika i psa:

Przewodnik:
– praca linką
– czytanie psa na śladzie,
– układanie prostych śladów,
– przekazanie informacji o psie pozorantowi
– przygotowanie psa do zajęć
– utrzymanie tempa pracy na śladzie
Pies:
– komenda na nawąchanie i podjęcie pracy
– przyjazna reakcja na pozoranta
– podejmowanie śladu
– podstawowe zakręty na śladzie

fot. Aleksandra Alicja